Kistérségi

Szociális

KERESÉS
 
 
   

Szolgálat

» FŐOLDAL
» RÓLUNK
» KAPCSOLAT
» NYITVA TARTÁS
» LETÖLTÉSEK
» HÍREK
 

2015.06.16. 15:05

Szolgáltatások


Kisvárda város önkormányzata az 1993. évi III. törvénynek megfelelően biztosítja a természetben nyújtott szociális ellátások közül az adósságkezelési szolgáltatást, a szociális alapszolgáltatások közül a falu és tanyagondnoki szolgálatot, az étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, családsegítést, idősek nappali ellátását, a demens betegek nappali ellátását és fogyatékos személyek nappali ellátását. A szakosított ellátási formák közül az ápolást – gondozást nyújtó idősek otthona, valamint a hajléktalanok átmeneti szállása nyújt biztonságos körülményeket az igénylőknek.

 

Az 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermekjóléti alapszolgáltatások köréből az intézmény gyermekjóléti szolgálatot működtet, bölcsődében és családi napköziben helyezhetik el gyermekeiket a munkát vállalók, s helyettes szülő alkalmazásával oldja meg az átmenetileg nehéz helyzetben lévő gyermekek sorsát.

2015.06.16. 15:05

Szakosított ellátások


Idősek Otthona

... (tovább)

2015.06.16. 15:04

Alapszolgáltatások


Falu és tanyagondnoki szolgáltatás

... (tovább)

2015.06.16. 15:04

Természetben nyújtott szociális ellátás


Adósságkezelési szolgáltatás

Célja, feladata: Az adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatást segítő ellátás. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülhet:

a) akinek a lakhatási költségek tekintetében fennálló legalább 6 havi adóssága meghaladja az 50.000 Ft-ot vagy

b) akinek a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták

c) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló esetén annak 200%-át és

d) vagyonnal nem rendelkezik

e) aki a mindenkor hatályos helyi rendeletben szabályozott elismert minimális lakásnagyságot meg nem haladó lakásban lakik, mely lakás legalább komfortosnak minősül

f) aki vállalja az adósság és az önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését

g) vállalja az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.

A helyi rendeletben foglaltak szerint a lakhatási költségek tekintetében adósságnak minősül:

a) közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-, távhő szolgáltatási, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási, több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtési díjtartozás)

b) közösköltség-hátralék

c) lakbérhátralék.

Városunkban a szolgáltatók a következők szerint biztosítják a részletfizetés lehetőségét:

  • Tigáz Rt. 3 hónapra,
  • E.ON Zrt. 12 hónapra,
  • Kisvárdai Lakásszövetkezet 12 hónapra,
  • Kisvárdai Közmű Kft. / Várda-Távhő „v.a.” 12 hónapra,
  • Várda-Víz Kft. 18 hónapra,
  • Önkormányzati lakbértartozás esetén az Önkormányzat 18 hónapra.

Az adósságcsökkentési támogatás mértéke legfeljebb az adósságkezelés körébe bevont adósság 75%-a, összege pedig legfeljebb 300.000 Ft.

Az adósságcsökkentési támogatás folyósítása egy összegben vagy havi részletekben történik a jogosult vállalásának megfelelően a szolgáltatóhoz történő átutalással.

Ellátási terület:

Kisvárda, Döge

Bővebb információ:

Zám Zsuzsanna, intézményvezető helyettes

45-415-085

4600 Kisvárda, Szent L. u. 54.

2015.06.16. 15:03

Gyerekjóléti alapellátások


Gyermekjóléti Szolgálat

... (tovább) 
  SZÍVESSÉGI BANK  
   

Szívességet ajánl:

- Kerti munka (2)
- Fűnyírás (2)
- Idősek segítése (2)
- Gyermekfelügyelet (1)
összes megjelenítése

Szívességet keres:

Festés (1)
Adomány/Ajándék (1)
összes megjelenítése
   
   
belépés a szívességi bankba
   
 

  LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT  
   

A chat szobába belépve igénybe veheti lelkisegély-szolgálatunkat amely hétfő-csütörtök 9 - 15 óra, péntek: 9-12 óra között működik. Az Ön által küldött információkat kizárólag munkatársaink látják. Kérjük, amennyiben szüksége van segítségünkre, éljen a lehetőséggel, és keressen minket bizalommal!

   
   
Segítségre van szükségem!
   
 
 


Főoldal | Adatvédelem | Általános Használati Feltételek | Impresszum | Kapcsolat
Kistérségi Szociális Szolgálat © 2013

   
 

Kisvárda és Térsége Szociális Szolgálat

» E-mail: szocialisszolgalat.kisvarda@gmail.com
» Tel: +36 45 415-085
» Cím: 4600 Kisvárda,
Szent László út 54