Kistérségi

Szociális

KERESÉS
 
 
   

Szolgálat

» FŐOLDAL
» RÓLUNK
» KAPCSOLAT
» NYITVA TARTÁS
» LETÖLTÉSEK
» HÍREK
 

2015.06.16. 15:05

Szolgáltatások


Kisvárda város önkormányzata az 1993. évi III. törvénynek megfelelően biztosítja a természetben nyújtott szociális ellátások közül az adósságkezelési szolgáltatást, a szociális alapszolgáltatások közül a falu és tanyagondnoki szolgálatot, az étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, családsegítést, idősek nappali ellátását, a demens betegek nappali ellátását és fogyatékos személyek nappali ellátását. A szakosított ellátási formák közül az ápolást – gondozást nyújtó idősek otthona, valamint a hajléktalanok átmeneti szállása nyújt biztonságos körülményeket az igénylőknek.

 

Az 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermekjóléti alapszolgáltatások köréből az intézmény gyermekjóléti szolgálatot működtet, bölcsődében és családi napköziben helyezhetik el gyermekeiket a munkát vállalók, s helyettes szülő alkalmazásával oldja meg az átmenetileg nehéz helyzetben lévő gyermekek sorsát.

2015.06.16. 15:05

Szakosított ellátások


Idősek Otthona

A szolgáltatás célja: a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás nyújtása, ápolást-gondozást nyújtó intézmény keretében. Azon ellátottak számára, akik az intézményi ellátást választják, a távol élő család, a magány helyett napi 24 órás szakszerű gondozást és ellátást biztosítunk.

Feladata: azoknak a személyeknek az ellátása, akik koruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek. Gondozást igényelnek, gondozási szükségletük a napi 4 órát meghaladja és ellátásuk alapszolgáltatás keretében nem oldható meg.

Az intézményi ellátást igénybe vevő valamennyi ellátott részére teljes körű ellátást – napi legalább háromszori étkezés, szükség szerint ruházat, illetve textíliával való ellátás, mentális gondozás, egészségügyi ellátás, lakhatás – biztosítunk és a feladatellátáshoz szükséges feltételeket megteremtjük.

Ellátási területe:

Kisvárda város, Döge, Jéke, Mezőladány, Fényeslitke, Pátroha, Újkenéz, Pap, községek, valamint a törvényi rendelkezés értelmében a férőhely 10%-ig az ország közigazgatási területe.

 

Bővebb információ:

Csuka Sándorné, szakmai egységvezető

45-415-169

4600 Kisvárda, Szent L. u. 63-65.

 

Hajléktalanok Átmeneti Szállása

A hajléktalan szálló célja, hogy átmeneti elhelyezést biztosítson azoknak a hajléktalan személyeknek, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra. Feladata: a lakhatás nélkül maradt személyek átmeneti elhelyezése, a fagyhalál megelőzése, az intézménybe kerültek szociális és mentális segítése a többségi társadalomba való visszailleszkedéshez.

Kisvárda város és kistérsége területén élő azon személyek részére nyújt ellátást, akik lakhatása nem megoldott, és ezért élete veszélyben van. Az igénybevételhez 1 évben belüli negatív tüdőszűrő eredményre van szükség, valamint orvosi igazolásra, hogy az ellátott nem fertőző beteg, illetve önellátásra képes.

 

Bővebb információ:

Dicső Lászlóné, szakmai egységvezető

06-20/579-98-06

4600 Kisvárda, Vásár tér 10/C.

2015.06.16. 15:04

Alapszolgáltatások


Falu és tanyagondnoki szolgáltatás

... (tovább)

2015.06.16. 15:04

Természetben nyújtott szociális ellátás


Adósságkezelési szolgáltatás

... (tovább)

2015.06.16. 15:03

Gyerekjóléti alapellátások


Gyermekjóléti Szolgálat

... (tovább) 
  SZÍVESSÉGI BANK  
   

Szívességet ajánl:

- Kerti munka (2)
- Fűnyírás (2)
- Idősek segítése (2)
- Gyermekfelügyelet (1)
összes megjelenítése

Szívességet keres:

Festés (1)
Adomány/Ajándék (1)
összes megjelenítése
   
   
belépés a szívességi bankba
   
 

  LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT  
   

A chat szobába belépve igénybe veheti lelkisegély-szolgálatunkat amely hétfő-csütörtök 9 - 15 óra, péntek: 9-12 óra között működik. Az Ön által küldött információkat kizárólag munkatársaink látják. Kérjük, amennyiben szüksége van segítségünkre, éljen a lehetőséggel, és keressen minket bizalommal!

   
   
Segítségre van szükségem!
   
 
 


Főoldal | Adatvédelem | Általános Használati Feltételek | Impresszum | Kapcsolat
Kistérségi Szociális Szolgálat © 2013

   
 

Kisvárda és Térsége Szociális Szolgálat

» E-mail: szocialisszolgalat.kisvarda@gmail.com
» Tel: +36 45 415-085
» Cím: 4600 Kisvárda,
Szent László út 54