Kistérségi

Szociális

KERESÉS
 
 
   

Szolgálat

» FŐOLDAL
» RÓLUNK
» KAPCSOLAT
» NYITVA TARTÁS
» LETÖLTÉSEK
» HÍREK
 

2015.06.16. 15:05

Szolgáltatások


Kisvárda város önkormányzata az 1993. évi III. törvénynek megfelelően biztosítja a természetben nyújtott szociális ellátások közül az adósságkezelési szolgáltatást, a szociális alapszolgáltatások közül a falu és tanyagondnoki szolgálatot, az étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, családsegítést, idősek nappali ellátását, a demens betegek nappali ellátását és fogyatékos személyek nappali ellátását. A szakosított ellátási formák közül az ápolást – gondozást nyújtó idősek otthona, valamint a hajléktalanok átmeneti szállása nyújt biztonságos körülményeket az igénylőknek.

 

Az 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermekjóléti alapszolgáltatások köréből az intézmény gyermekjóléti szolgálatot működtet, bölcsődében és családi napköziben helyezhetik el gyermekeiket a munkát vállalók, s helyettes szülő alkalmazásával oldja meg az átmenetileg nehéz helyzetben lévő gyermekek sorsát.

2015.06.16. 15:05

Szakosított ellátások


Idősek Otthona

... (tovább)

2015.06.16. 15:04

Alapszolgáltatások


Falu és tanyagondnoki szolgáltatás

... (tovább)

2015.06.16. 15:04

Természetben nyújtott szociális ellátás


Adósságkezelési szolgáltatás

... (tovább)

2015.06.16. 15:03

Gyerekjóléti alapellátások


Gyermekjóléti Szolgálat

Célja: alapellátás keretében hozzájárul a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelkedésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.

Feladata: a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzése. A családból történő kiemelés esetében az intézkedést indokoló veszélyeztető tényezők elhárítása érdekében együttműködés a családdal, kapcsolattartás segítése a gyermekkel. Ellátási területe: Kisvárda város, Döge, Jéke, Fényeslitke, Kékcse, Mezőladány, Pátroha, Újkenéz.

 

Bővebb információ:

Csuka Andrea, szakmai egységvezető

45-415-085

4600 Kisvárda, Szent L. u. 54.

 

Bölcsődei ellátás

A Bölcsőde célja: napközbeni ellátás keretében a gyermek fizikai, érzelmi biztonságának, jólétének megteremtése, feltétel nélküli szeretete, elfogadása. Identitásának erősítésével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával elősegítjük a harmonikus fejlődést. A sajátos nevelési igényű gyermek testi, pszichés szükségleteinek kielégítése, optimális fejlődés elősegítése. Feladata:

egészségvédelem, egészséges életmód megalapozása (biztonságos környezet, kulturhigiénés szokások kialakítása, pihenés, levegőzés, játék, mozgás),

az érzelmi fejlődés és szocializáció segítése (derűs légkör biztosítása, adaptáció megkönnyítése, szeretetteljes érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat kialakítása),

megismerési folyamatok fejlődésének elősegítése (önálló aktivitás, kreativitás, önkifejezés lehetőségének megteremtése, a gyermek életkorának megfelelő tevékenység biztosítása),

fejlesztés, korai fejlesztés (értelmi, hallás, látásfejlesztés, mozgásfejlesztő logopédiai terápiák),

a bölcsődei alapellátást meghaladó szolgáltatások nyújtása (időszakos gyermekfelügyelet megszervezése, játszócsoport szervezése, gyermeknevelést segítő szolgáltatás, speciális tanácsadás).

Ellátási területe:

Kisvárda, Anarcs, Döge, Gyulaháza, Jéke, Lövőpetri, Mezőladány, Pátroha, Szabolcsbáka, Szabolcsveresmart, Tiszakanyár, Tornyospálca, Újdombrád, Újkenéz.

 

Bővebb információ:

Móré Erika, szakmai egységvezető

06-20/981-44-42

4600 Kisvárda, Tordai út 17.

 

Családi Napközi

Célja: a szülő számára lehetővé tegye a munkavállalást, képzéseken való részvételt, ezzel segítve a munkaerőpiacon történő elhelyezkedést. Feladata:

- biztosítja a gyermek sokoldalú fejlesztését, az egyéni sajátosságokhoz igazodó gondozást, nevelést,

- lehetőséget nyújt a személyiség teljesebb kibontakoztatásához, a különböző készségek fejlesztéséhez,

- fizikai, érzelmi biztonság megteremtése.

Ellátási terület:

Kisvárda, Anarcs, Dombrád, Döge, Fényeslitke, Gyulaháza, Jéke, Kékcse, Lövőpetri, Mezőladány, Nyírlövő, Pap, Pátroha, Rétközberencs, Szabolcsbáka, Szabolcsveresmart, Tiszakanyár, Tornyospálca, Újdombrád, Újkenéz.

 

Bővebb információ:

Móré Erika, szakmai egységvezető

06-20/981-44-42

4600 Kisvárda, Tordai út 17.

 

Helyettes szülőknél elhelyezettek ellátása - Önálló helyettes szülő

Célja: a gyermekvédelmi alapellátásban a család, a szülő gyermekmegtartó erejének támogatása, a gyerek szakellátásba való sodródásának megelőzése. Feladata: a helyettes szülő tevékenysége során az átmeneti gondoskodást igénybevevő gyermek számára családias, otthonos lakás- és életkörülményeket biztosít. Az ellátás igénybevételének ideje alatt a szülő felügyeleti joga nem szünetel.

A helyettes szülő segíti a gyermek családban történő nevelkedését, biztosítja a teljes körű ellátását azon átmeneti időszak során, mely alatt a szülő az átmeneti gondoskodás igénybevételét indokoló körülményekben változást tud elérni, így a helyettes szülői szolgáltatás igénybevétele megszüntethetővé válhat.

Ellátási területe:

Kisvárda város, Anarcs, Dombrád, Döge, Gyulaháza, Jéke, Lövőpetri, Mezőladány, Nyírlövő, Pap, Pátroha, Rétközberencs, Tiszakanyár, Tornyospálca, Újdombrád, Újkenéz közigazgatási területe.

 

Bővebb információ:

Csuka Andrea, szakmai egységvezető

45-415-085

4600 Kisvárda, Szent L. u. 54.

 

Kapcsolattartási ügyelet

Célja: hogy a gyermekek válás után is kapcsolatban maradjanak a szüleikkel, nagyszüleikkel, testvéreikkel. A kapcsolattartási ügyelet biztosításával hozzájárulunk, hogy a gyermekek a szülőtől, nagyszülőtől, testvéreiktől való fizikai elszakadása ellenére se távolodjanak el lelkileg a számukra fontos személyektől, és így nem támad olyan érzelmi hiányérzetük, amely megzavarná személyiségfejlődésüket, és egészséges felnőtté válásukat. Feladata: 

találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely biztosítása, a gyermek kapcsolattartási jogának biztosítása.

Ellátási területe:

Kisvárda város, Döge, Jéke, Fényeslitke, Kékcse, Mezőladány, Pátroha, Újkenéz.

 

Bővebb információ:

Csuka Andrea, szakmai egységvezető

45-415-085

4600 Kisvárda, Szent L. u. 54. 
  SZÍVESSÉGI BANK  
   

Szívességet ajánl:

- Kerti munka (2)
- Fűnyírás (2)
- Idősek segítése (2)
- Gyermekfelügyelet (1)
összes megjelenítése

Szívességet keres:

Festés (1)
Adomány/Ajándék (1)
összes megjelenítése
   
   
belépés a szívességi bankba
   
 

  LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT  
   

A chat szobába belépve igénybe veheti lelkisegély-szolgálatunkat amely hétfő-csütörtök 9 - 15 óra, péntek: 9-12 óra között működik. Az Ön által küldött információkat kizárólag munkatársaink látják. Kérjük, amennyiben szüksége van segítségünkre, éljen a lehetőséggel, és keressen minket bizalommal!

   
   
Segítségre van szükségem!
   
 
 


Főoldal | Adatvédelem | Általános Használati Feltételek | Impresszum | Kapcsolat
Kistérségi Szociális Szolgálat © 2013

   
 

Kisvárda és Térsége Szociális Szolgálat

» E-mail: szocialisszolgalat.kisvarda@gmail.com
» Tel: +36 45 415-085
» Cím: 4600 Kisvárda,
Szent László út 54