Kistérségi

Szociális

KERESÉS
 
 
   

Szolgálat

» FŐOLDAL
» RÓLUNK
» SZOLGÁLTATÁSOK
» KAPCSOLAT
» NYITVA TARTÁS
» LETÖLTÉSEK
 

2015.11.12. 15:14

Adománygyűjtés rászoruló családok részére


Segítsünk egymásnak egymásért!

 

         Ismét eltelik egy év. Az őszi időszak végén, a tél küszöbén, városunkban is egyre több embernek kell matematikai ismereteit felelevenítve megoldást találnia arra, hogy hogyan szerezze be a szükséges tűzifát, miként biztosítsa önmaga és családja számára a mindennapi ételt, a megfelelő ruházatot, és a nem luxus-, de kielégítő élethez szükséges dolgokat. Ha egyedül vagyunk, a legkisebb probléma is óriásinak tűnhet.

A Kistérségi Szociális Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálata adománygyűjtést szervez rászoruló családok részére.

Az adománygyűjtés célja, a nehéz körülmények között élők támogatása, a mindennapi élet megkönnyítése, támogatása.

A program ideje alatt kizárólag tartós élelmiszerek (pl. liszt, olaj, tésztafélék... stb.) felajánlását várjuk. Szeretnénk minél több háztartásba eljutni és segítő kezet nyújtani.

Adományaikat 2015. november 16. és 2015. december 07. között, minden hétköznap 7:30 - tól 16:00 óráig várjuk.

A felajánlott termékeket a Gyermekjóléti Szolgálat irodájában (Kisvárda, Szent László u. 54.) szíveskedjenek leadni.

 

További információ:

06-45/415-086

Mátyás Gabriella Tünde, Gyermekjóléti Szolgálat

 

"Egy ember soha nem magányos, ha érdekli egy másik ember sorsa. Segíteni mindig lehet, mindig lehet egy kicsivel többet adni." (Szepes Mária)

2015.11.04. 16:18

Életképek a fogyatékos személyek nappali ellátásában


É L E T K É P E K

 

A Kistérségi Szociális Szolgálat Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása - egyebek mellett – az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, s a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez. Ízelítőül néhány esemény 2015. második feléből napjainkig:

Rendszeres résztvevői vagyunk múzeumpedagógiai foglalkozásoknak, így sérült gyermekeink és fiatal ellátottjaink is építették a múltbéli Kisvárda sétálóutcáját néhány általunk megrajzolt macskakővel a Nagy Rajzolás során.

Számtalan iskolás gyermek, járókelő kíváncsiságát elégítettük ki főtér partin a subázás, szövés mesterség alapjainak megismertetésével. E kulturális tevékenység-sorozat arra is jó alkalom volt, hogy az egészséges és fogyatékkal élő emberek társadalmi integrálódását jó hangulatú, közösen végzett foglalkozás keretében mozdítsuk elő.

A Sérült Gyermekekért Alapítvány támogatásával minden év szeptemberében látogatást teszünk a Nyíregyházi Vadasparkba. Nem volt ez másként idén sem. Az állatpark társadalmi kötelezettség-vállalását is jelzi, amikor egy nap sérült emberek csoportjait fogadja belépődíj megfizetése nélkül.

Idei kirándulási terveink között szerepelt megyénk két gyöngyszemének megtekintése. Máriapócson a Nemzeti Kegyhely temploma égbe nyúló tornyainak, belső terének, a kegykép és könnyezésének története, csodája kimondhatatlan nyugalommal árasztotta el sérült ellátottjaink, hozzátartozóik, munkatársaink lelkét, megérezve, hogy e hely az összetartozás jelképe is.

Túristvándi büszkesége, az ipartörténeti szempontból egyedülálló vízimalom védett műemléki környezetével különleges látványt nyújtott. Megismerkedhettek ellátottjaink a vízimalom történetével, s a működését elmesélő kiállítást is megtekinthették. A kellemes környezetben való pihenés, feltöltődés nemcsak élményekkel gazdagította e kiránduláson résztvevőket, de a fogyatékos gyermeket nevelő családtagok is felszabadultabban, bátrabban osztották meg nevelési, gondozási nehézségeiket, mindennapi küzdelmüket, cserélték ki bevált tapasztalataikat egymással, s a szakemberekkel.

Kirándulásaink anyagi vonzatainak terhét ugyancsak a Sérült Gyermekekért Alapítvány vállalta magára.

Intézményünk NAPSUGÁR Színjátszócsoportja a hetedik alkalommal megrendezett Fogyatékkal Élők Művészeti Fesztiváljáról Vásárosnaményból „Itt van az ősz itt van újra”című, az évszakot köszöntő darabjával a „Kiváló irodalmi összeállítás”díjával, s a színpadi beszéd szépségének zsűri általi külön hangsúlyozásával térhetett haza.

Örömmel tettünk eleget a Megoldás Közhasznú Egyesület meghívásának, hogy énekszóval, versekkel, vidám színdarabokkal, táncos mulatsággal közösen búcsúztassuk a nyarat.

Ellátottjaink lelki egészségvédelmét, mentális gondozását, műveltségi szintjük növelését szolgálja új kezdeményezésünk, a bibliaismeretek átadása a képességek szerinti befogadásra alkalmas módszerekkel, magyarázatokkal a református egyház lelkésznőjének, Drabik Rózsának közreműködésével.

A születés- és névnapok, valamint a társadalmi ünnepek, a megemlékezések fontos részét képezik nevelő és gondozó munkánknak. Így volt ez az október 23-ai nemzeti ünnepünk alkalmából is. Tehetséges ellátottunk, Hudák Péter idézte önálló felkészüléssel az 1956-os eseményeket a Zrínyi téri emlékműhöz látogatva, Márai Sándor Mennyből az angyal c. versrészletével, s az elesett és bebörtönzött hősökért elmondott imával.

Gyógymasszőr, manikűrös-pedikűrös szakember foglalkoztatása intézményünk magasabb szintű szolgáltatásainak igénybevételét teszi lehetővé a saját otthonukban élő, harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékkal élő, illetve autista személyek részére, biztosítva továbbá a lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, s igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését is.

A nappali ellátás jó lehetőséget ad arra, hogy míg a fogyatékkal élő ellátott napközben szakemberek felügyelete alatt áll, az intézmény tehermentesítse a családot a napközbeni gondozás alól. Az intézményben dolgozó szakemberek egyénre szabottan szervezik meg a napközbeni foglalkozásokat. Ez az ellátási forma nem emeli ki a családi környezetből az ellátottat, így közösen gondoskodunk a fogyatékos személyről: a család és az intézmény.

Nappali ellátásunkban mindezek mellett törekszünk arra, hogy a különböző terápiás tevékenységek, alkalmazott módszerek, eljárások segítsék és támogassák a társas kapcsolatok kialakítását, a meglévő kapcsolatok alakulását, pozitív irányba befolyásolják az intézményi életformánkhoz való alkalmazkodást. A foglalkozások révén ellátottjaink életrendjében a gondozás, a munka, a játék, az ismeretszerzés és –bővítés és a szórakozás egységét próbáljuk megvalósítani.

Szakmai programunkba beépítettük az önálló életvitel megannyi területére kiterjedő tematikájú lehetőségek segítését, egyénenként meghatározva a prioritást. Nem egyszerű feladat megtanítani az értelmében sérült gyermeket és fiatalt a háztartási munka szükségességének, a közlekedés szabályainak és eszközeinek, a vásárlás menetének, a pénzkezelésnek, a betegség-állapotnak, a tervezhetőségnek, a közszolgáltatások igénybevételének fel- és megismerésére. Nem véletlen, hogy intézményünk ellátottjaival napról-napra találkozhatnak üzletekben, postán, orvosi rendelőben, gyógyszertárban, különböző ügyintézési helyeken, városi és egyéb kulturális és sport rendezvényeken a kísérő segítő szakemberrel együtt. Ezzel nemcsak a lehető legönállóbb életvitelt célzó tanulásban segítjük őket és készítjük fel a támogatott döntéshozatali mechanizmusokra, de szociális képességük, társas viselkedésük, kommunikációjuk fejlesztésével társadalmi életbe való beilleszkedésük lehetőségeinek tárházát nyújtjuk számukra. Bíztatjuk is a szülőket, hogy merjenek bátrak lenni e téren  az intézmény szakembereivel való együttműködésben!

Fontosnak tartjuk, hogy a fogyatékkal élő emberek és hozzátartozóik ne szigetelődjenek el, ne maradjanak magukra problémájukkal. Célunk, hogy a speciális szükséglettel élők a biztonság és az otthonosság érzése mellett növelhessék képességeiket és önállóságukat.

 

Dionné Dócs Mária

szociálpedagógus

2015.08.12. 13:34

Játszóház a Bölcsődében


Kedves szülők és gyerekek!

Intézményünk keretei között működő Bölcsődénk (Kisvárda, Tompos úti lakótelep 1/B.) továbbra is várja Játszóházába az érdeklődőket, minden kedden és pénteken 09.00 és 11.00 óra között.

Móré Erika
szakmai egységvezető

2015.07.29. 10:51

Ballagás a Bölcsődében


Ismét eltelt egy év. 2015. június 17-én a bölcsődébe járó gyerekek verssel, énekkel búcsúztak a Bölcsődétől.

Az első három év kulcsfontosságú az egyén fejlődése szempontjából, hiszen minden képességünk, amitől emberek vagyunk, ekkor alakul ki. A mozgás fejlődés révén járni tudunk, beszéd fejlődés révén kommunikálunk a környezetünkkel és megtanulunk olyan ismereteket és viselkedésnormákat, ami alkalmassá tesz minket a társas beilleszkedésre.

Fejlődésünk további részében az ekkor letett alapokra építkezünk tovább. A bölcsődés gyerekek a hétköznapok nagy részét az otthontól távol töltik, a bölcsődei ingerek a leginkább meghatározóak a fejlődésében. Össze kell hangolni a szülő és az intézmény nevelési szokásait, elveit.

A nevelő környezet és a gondozó személye meghatározó a gyermek fejlődése szempontjából, egy meleg, barátságos, gondoskodó légkör személyes és értő odafigyelés összességében egy nyugodt, szeretetteljes bölcsődei ellátás enyhíti az anyától való elválás fájdalmát. A gondozáson túl kielégítjük a lelki és értelmi szükségleteket.

         Reméljük, az elmúlt években, hónapokban munkánkkal hozzájárultunk a gyermekek egyenletes fejlődéséhez és megkönnyítettük az óvodai beilleszkedést.

A ballagási ünnepséget a Romwalter Dóu zenés-táncos előadása zárta, amelyet a gyerekek és a szüleik is nagyon élveztek.

 

Móré Erika

szakmai vezető

2015.07.29. 09:55

Tájékoztató az étkeztetés feladatellátásról


SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS keretében a hét minden napján azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt maguk, illetve eltartottjaik részére koruk, egészségi állapotuk, vagy szociális helyzetük miatt tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Az étkeztetést főzőhelyről történő elvitellel, helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással biztosítjuk.

Az étkezésért és az ebéd házhozszállításáért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni. A fizetendő személyi térítési díjat a kérelmező jövedelme határozza meg. Kiszállítással történő étkeztetés azon személy részére biztosítható, aki egészségi állapota miatt az ételért nem tud elmenni a főző- vagy tálalóhelyre, és nincs olyan, vele együtt élő személy, aki számára az ételt házhoz tudja szállítani.

A főzőhely élelmezésvezetőjével napi kapcsolatban vagyunk, szükséges is a közvetlen kapcsolattartás.

Az étkeztetés kifőzőhelyei:

 - I. sz. Konyha Kisvárda, Magyar út 1.

- Zámbó József vállalkozó Kisvárda, Baross G. út 25.

A házhozszállítást munkanapokon az önkormányzat ételszállító járműve végzi, szociális segítők közreműködésével.

Az igénylőink zöme az időskorúak köréből kerül ki, de fokozatosan emelkedik a középkorú, tartósan betegek száma is. Az ellátást, általában az igénylő kéri, de előfordul, hogy a szomszéd, rokon vagy a háziorvos jelez, majd a rászorultság felmérése és a szakmai szabályoknak megfelelő dokumentumok kitöltése alapján megállapodást kötünk az ellátottal. A térítési díjat utólag minden hónap 10-ig kell befizetni csekken, ami negyed évenként felülvizsgálatra kerül. Minden jogos igényt ki tudunk elégíteni.

Felmerülő igényével kapcsolatosan kérjük keresse Nagy Zsuzsanna szakmai vezetőt.

 

Nagy Zsuzsanna szakmai egységvezető

4600 Kisvárda Várday István ut. 17. sz.

Telefon: 06-45-405-011

2015.07.29. 09:52

Kerti parti az Idősek Otthonában


A Kelet Trans 2000 Kft, már több alkalommal támogatta az Intézményünk keretei közöt működő Idősek Otthonát. Régebben a kerti padokat újították fel, most egy komplett kerti bútor szettel lepték meg az időseinket. Ellátottaink és Munkatársaink nagy örömmel vették birtokukba az ajándékot, és egy kellemes nyári péntek délután fel is avattuk egy kerti főzés keretében. Öröm volt látni Ellátottaink arcán a felcsillanó mosolyokat, ragyogó tekinteteket.  A jóízű falatozás közben felszínre törtek az emlékek, régi boldog pillanatok és az est vidám beszélgetéssel zárult.

Az Idősek Otthona és a Kistérségi Szociális Szolgálat Vezetősége köszönetét fejezi ki Soltész László Ügyvezető Igazgató Úrnak és valamennyi Munkatársának.

Csuka Sándorné

Szakmai vezető

2015.07.29. 09:52

Tájékoztató az idősek, demens betegek nappali ellátásáról


Kistérségi Szociális Szolgálat I-II. sz. Idősek Klubja

Az idősek nappali ellátása elsősorban a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.

Városunkban az Idősek klubja a Kisvárda Várday István ut. 17. szám valamint Kisvárda Hármas út. 7. szám alatt található.

Az intézményünk munkanapokon 7.30 – 16.00 óráig biztosítja a klubban jelenlévők szabadidejének hasznos eltöltését, szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezését és a szakellátáshoz való hozzájutást, valamint közreműködünk hivatalos ügyek intézésében, életvezetésben és tanácsadással is segítjük klubtagjaink mindennapjait.

Ellátjuk az idős embereket vérnyomás- és vércukorméréssel, meghallgatjuk egészségügyi problémáikat, figyelünk gyógyszereik bevételére. Segítséget nyújtunk problémás ügyeik intézésében, kérvényeik, beadványaik megírásában. Betegség vagy kórházi tartózkodás esetén látogatjuk őket. Minden olyan gondjukkal kapcsolatban segítséget adunk, amellyel hozzánk fordulnak.

Reggel rövid imával kezdődik a nap, majd az előre meghirdetett programmal folytatódik a nap. A heti programok színesek, vonzóak, közkedveltek. A kreatív foglalkozások sora: hímzés, varrás, textilből, terményekből, papírból figurák, képek készítése, gyöngyfűzés, üvegfestés. Van filmvetítés – videó nap – kedd délutánonként klubnap, csütörtöki délelőtt közkedvelten dalkör. Könnyű sportrendezvényekkel, játékokkal, fejtörőkkel és uzsonnával tarkítjuk foglalkozásainkat. A klubnap keretében különböző közösségi játékokat, találós kérdéseket, Activityt, szójátékokat játszunk, s ha az idő engedi a kertben, nem megerőltető sportnapot tartunk, bográcsozunk, szalonnát sütünk. A jó hangulatot uzsonnával, nótázással zárjuk.

A klubban élénk társalgási élet folyik, mint egy nagy családban, megbeszélik emlékeiket, kitüntetéseiket, gondjaikat, életüket, melyek jó hangulatban, segítőkész társakkal folyik.

Megüljük az egyházi ünnepeket, húsvétot, karácsonyt. Ünnepeljük tagjaink kerek születésnapját, és a névnapokat. Megtartjuk az idősek világnapját, a nőnapot,  az anyák napját, farsangkor pedig nagy mulatságot csapunk.

Minden tagunkkal egyéni sajátosságainak megfelelően foglalkozunk.

Az idősek klubjában az együttélés szabályait belső rendelkezés, a házirend írja elő.

Kérjük, kérdéseikkel forduljanak bizalommal felénk személyesen, illetve a következő telefonszámokon is érdeklődhetnek:  06-45-405-011

Nagy Zsuzsanna  Idősek és demens személyek nappali ellátása

szakmai egységvezető

2015.06.18. 14:19

Infokommunikációs program megvalósítása Kisvárdán


Infokommunikációs program megvalósítása Kisvárdán

 

Budapest V. kerület és Szombathely mellett városunkban is elkezdődött az „Infokommunikációs modellprogram az idősek otthoni biztonságáért” elnevezésű projekt gyakorlati megvalósítása. A modellprogram kidolgozása Jeneiné Dr. Rubovszky Csilla nevéhez fűződik, aki majd két évvel korábban indította útnak a „Segítő Kezek” idősügyi mintaprojektet, amely Kisvárdán továbbra is aktívan működik. Az új modellprogram a mai kor igényeinek megfelelve egy innovatív, három pillérből álló infokommunikációs csomaggal kívánja bővíteni a már meglévő idősellátást. Az Egészség – Biztonság - Magány Enyhítése célok megvalósítása érdekében a programban résztvevő idősek részére új generációs vészjelző karperec, okostelefon, illetve számítógép használatát biztosítja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.

 

2015.06.10-én a programmal kapcsolatosan megszervezésre került az „Idősügyi Jelzőrendszer” alakuló ülése, amelyen a város vezetése mellett többek között háziorvosok, vezető gondozónők és a polgárőrség is képviseltette magát. A rendezvényt Oláhné Móré Mária, a Kistérségi Szociális Szolgálat intézményvezetőjének beszéde nyitotta meg, majd ezt követően Szilágyi Imréné szakmai egységvezető ismertette a program jövőbeli feladatait, hangsúlyozva, hogy az idősellátás hatékony működéséhez elengedhetetlen egy jól felépített, összehangolt idősügyi jelzőrendszer kialakítása, amelyben a helyi szociális szervezetek, a rendőrség, a tűzoltóság, egészségügyi dolgozók és a civil szféra tagjai mind aktív részt vállalnak.

 

A program bevezető részeként jelenleg kérdőíves felmérés zajlik városunkban, aminek során lekérdezésre kerülnek azok a 75 éven felüli, házi gondozásban részesülő idős emberek, akik egyedül élnek otthonaikban, illetve jelenleg nem vesznek igénybe jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. A kérdőívek kiértékelése után 2015. szeptember elsejétől kezdődhet meg az eszközök kihelyezése az idős emberekhez.

 

Szilágyi Imréné, szakmai vezető

 

Gerzsenyi Andor Zsolt, szociális segítő

2015.06.16. 15:16

Tájékoztatás a TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-0236 azonosítószámú, "Esély a munkához" c. pályázatról


2015.01.19-én a TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 pályázati konstrukció keretében a Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben program keretén belül benyújtott nyertes pályázatunk kapcsán, 2 fő szociális gondozó kezdte meg munkáját Mezőladány és Kisvárda településeken. Pályázatunkkal, mely az „Esély a munkához” címet 2015 december végéig munkalehetőséget, ezáltal megélhetést tudunk nyújtani ezen két fő részére.

A program során Mezőladányban összesen 4 fő, míg Kisvárdán 8 fő ellátottat vontunk be a gondozásba, akiket a két fő szociális gondozó napi rendszerességgel keres fel és lát el a saját otthonaikban.

A házi gondozás során az ellátottak elsősorban bevásárlásban, haj és körömápolásban, mosogatásban, továbbá a lakás életvitelszerűen használt helyiségeinek takarításában kérnek segítséget, de ki kell emelni a mentális támogatás fontosságát is, hiszen ezek az idős emberek legtöbbször magányosan, hozzátartozóiktól távol élnek és igénylik azt, hogy legyen valaki, akivel meg tudják beszélni a mindennapi életüket, esetleges gondjaikat, bajaikat.

A program kapcsán ki kell emelni, hogy lehetőséget teremt arra is, hogy olyan családokhoz is eljussunk, ahová korábban nem tudtunk, hiszen a roma származású emberek/családok szívesebben fogadnak bizalmukba roma szakembereket, ezáltal az intézményesített ellátást a roma közösségekhez is közelebb tudjuk hozni.

Szilágyi Imréné

mentor

2015.06.16. 15:09

Roma emberek foglalkoztatása


Tájékoztató a TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2

Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben pályázat megvalósításáról

 

A Kistérségi Szociális Szolgálat 2014. 12.31. napján pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulási Operatív Program támogatási rendszerébe „Esély a munkához” címmel.

 

A pályázat 2015. 01. 06. nappal befogadásra került, valamint elkezdődött annak tartalmi ellenőrzése.

2015. február 17-én az Emberi Erőforrás Minisztériuma Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Főosztályának Titkársága K-2015-TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2.-0155190/307 iktatószámú levelében értesítést küldött a Szolgálat részére, hogy 7.207.500.- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítéli meg az „Esély a munkához „ című pályázatot, melynek keretében 2 fő roma származású Munkatárs felvétele megtörtént.

 

A Támogatói Okirat megküldésére 2015. március 26. napján került sor.

 

Oláhné Móré Mária

projektmenedzser

2014.08.08. 10:02

Legyél Te is Önkéntes


Legyél Te is önkéntes!

Segítettél már önzetlenül másokon?

 Ki szeretnéd próbálni milyen az önkéntesség?

 Szívesen tennél másokért, de nem tudod hogyan fogj hozzá?

 Most itt a lehetőség!

A „Segítő kezek” idősügyi mintaprogram keretében várjuk a segítő szándékú emberek jelentkezését, akik korosztálytól, anyagi helyzettől, elfoglaltságtól függetlenül szívesen végeznének önkéntes tevékenységet.

Várjuk azon kortárs önkéntesek jelentkezését, akik a Kisvárdán élő 80 éven felüli idős emberek mindennapjainak szebbé tételében szívesen segítenének.

 Milyen készségekkel rendelkezzen a segítő:

- jószívűség

- segítőkészség

- rugalmasság

- megbízhatóság

 -  érdeklődés

Amit a program és az önkéntes munka nyújt számodra:

Ø  szakmai légkör

Ø  hasznos tapasztalatok

Ø  másfajta életszemlélet

Ø  tolerancia és empátia tanulása

Ø  új emberek megismerése

Ø  a segítségnyújtás öröme

Milyen jellegű segítséget várnak az idősek:

Háztartás vitelével kapcsolatos teendők

Ø  nagytakarítás (portalanítás, mosás, ablakpucolás, hűtőtisztítás stb.)

Ø  közös főzés-sütés

Ø  bevásárlás

Ø  udvar rendezés, növény ápolás

Ø  hólapátolás

Családi és társas kapcsolatok ápolása

Ø  beszélgetés

Ø  levélírás

Ø  közös imádkozás

Alapvető egészségügyi ellátás biztosítása

Ø  kórházba, rendelőbe kísérés

Ø  személyi higiénia biztosítása (körömvágás, kéz és lábápolás, bőrápolás, hajmosás stb.)

Mentális egészséget támogató tevékenységek

Ø  felolvasás

Ø  keresztrejtvényfejtés

Ø  zenehallgatás

Ø  társasjáték, kártyajáték

 Mobilizálás

Ø  közös séta

Ø  kisebb tornagyakorlatok

Ismerd meg a városunkban élő idős emberek mindennapjait, szokásait!

 

Segíts nekik, hogy komfortosabban, biztonságosabban és legfőképpen kevésbé magányosan érezzék magukat saját otthonukban!

Legyél Te is önkéntes!

Sose feledd! 

Egyszer majd mindannyian leszünk idősek!

Jelentkezni a segitokezek.kisvarda@indamail.hu e-mail címen, vagy személyesen a Kistérségi Szociáli Szolgálat,  Kisvárda, Szent László u. 54. szám alatt Gerzsenyi Andor Zsoltnál.       

Bővebb információ kérhető a 06 45 / 415-085 telefonszámon Gerzsenyi Andor Zsolttól.

Gerzsenyi Andor Zsolt, adatbázis és hálózati elemző, üzemeltető

 

2014.08.08. 10:01

Egészségmegőrző nyári tábor


„Egészségmegőrző Nyári Tábor-„-t szervezett a Kistérségi Szociális Szolgálat Családsegítő Szolgálata

A Kistérségi Szociális Szolgálat Családsegítő Szolgálata 12. alkalommal szervezte meg az „Egészségmegőrző Nyári Tábor”-át Tuzséron az Evezős Campingben, 23 fő kisvárdai iskolákban tanuló, 10-18 év közötti gyermekek / fiatalok részére, 2014.július 7. – július 11.-ig. A táborban nagy hangsúlyt fektettek munkatársaink a megfelelő testmozgás biztosítására, a lelki higiéné fejlesztésére, a környezetvédelmi szemlélet formálására, a csoportos szociális munka új környezetbe történő kihelyezésére, a közösségépítésre, a szabadidő hasznos eltöltésére, az empátia és a szociális érzékenység fejlesztésére, felvilágosító tevékenységre, a deviáns viselkedésmódok megelőzésére.

Ízelítő a tábor programjaiból:

- Sportjátékok, sport nap a Kisvárda – Master Good futballistáival,

- Kerékpártúra,

Éjszakai séta,

-  Strandolás,

-  Számháború,

-  Mentálhigiénés segítő beszélgetések,

-  Csoportos szociális munka keretén belül közösségépítő csoportfoglalkozás,

-  Közös bográcsolás,

-  Tábor záró party Danny D.- vel.

A tábor megszervezésében támogatóink voltak:

-  Kisvárda Város Önkormányzata,

-  Leleszi Tibor Polgármester Úr,

-  Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége,

-  Várda SE (Fodor András – középpályás, Kornutyan Volodymyr – hátvéd, Molnár Róbert – csatár-támadó, Farkas Márton – csatár-támadó, Pálvölgyi Balázs – csatár-támadó),

-  Sipos Dániel – Danny D.,

-  Németh József (önkéntes segítő).

A tábor megszervezésében és lebonyolításában részt vettek a Kistérségi Szociális Szolgálat Családsegítő Szolgálatának munkatársai:

Ø                      - Balogh Tibor – családgondozó,

Ø                      - Fazekas Tibor – családgondozó,

Ø                      - Juhászné Gubik Enikő – családgondozó

Ø                      - Sánta- Dancs Henrietta – szociális asszisztens,

Ø                      - Pál László – tanyagondnok,

Ø                      - Csuka Renáta – vezető családgondozó/táborszervező.

 Valamennyi résztvevő gyermeknek élményekben gazdag nyarat kívánunk!

 Csuka Renáta, Vezető családgondozó

                                                                                                   
  SZÍVESSÉGI BANK  
   

Szívességet ajánl:

- Kerti munka (2)
- Fűnyírás (2)
- Idősek segítése (2)
- Tanítás (1)
összes megjelenítése

Szívességet keres:

Festés (1)
Adomány/Ajándék (1)
összes megjelenítése
   
   
belépés a szívességi bankba
   
 

  LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT  
   

A chat szobába belépve igénybe veheti lelkisegély-szolgálatunkat amely hétfő-csütörtök 9 - 15 óra, péntek: 9-12 óra között működik. Az Ön által küldött információkat kizárólag munkatársaink látják. Kérjük, amennyiben szüksége van segítségünkre, éljen a lehetőséggel, és keressen minket bizalommal!

   
   
Segítségre van szükségem!
   
 
 


Főoldal | Adatvédelem | Általános Használati Feltételek | Impresszum | Kapcsolat
Kistérségi Szociális Szolgálat © 2013

   
 

Kisvárda és Térsége Szociális Szolgálat

» E-mail: szocialisszolgalat.kisvarda@gmail.com
» Tel: +36 45 415-085
» Cím: 4600 Kisvárda,
Szent László út 54